Servicii

Home / Servicii

Servicii de contabilitate, prelucrarea documentelor, întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale, întocmirea ordinelor de plata pentru taxe, situații si raportări contabile

Întocmire contracte de munca, acte adiționale, registrul general de evidență a salariaților, întocmire dosare de personal, adeverințe salarii, adeverințe vechime

Întocmire ștate de plată și fluturași de salariu, calculul concediilor medicale si de odihnă, calculul contribuțiilor datorate, întocmirea declarațiilor pentru personal

Consultanță fiscală, asistență pe parcursul inspecțiilor fiscale, revizuire declarații fiscale

Servicii Cenzorat

Verificare documente fiscale, modalitate întocmire liste de plată pentru asociațiile de propretari, verificare registru de casă, registru de bancă, registre fonduri

servicii cenzorat Bucuresti